Verblijfsrecreatie expertteam

Ben je ondernemer of vereniging met een vakantiepark, camping, groepsaccommodatie, hotel of jachthaven in Noord-Holland Noord en wil je aan de slag met vernieuwing? Meld je dan nu aan voor ondersteuning door een op maat samengesteld expertteam.

|
|
Verblijfsrecreatie expertteam

Wanneer je als ondernemer of vereniging in aanmerking komt voor de VET regeling gaat een team van 2 tot 4 experts van Vitale Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord aan de slag. De regeling ondersteunt ambitieuze ondernemers en VvE’s die kansen zien en deze ook willen grijpen. Eén van de manieren waarop die ondersteuning wordt geboden is de inzet van het Verblijfsrecreatie Expert Team (VET). De unieke kracht van het VET is het op maat samengestelde, multidisciplinaire team van experts. Zij kijken onafhankelijk en met een frisse blik met jou als ondernemer mee naar de toekomstbestendigheid van het bedrijf.

Inhoud van het traject

 1. Aanvrager dient digitaal een aanvraagformulier in en verstuurt deze per mail naar info@nhn.nl 
 2. Een vrijblijvend intakegesprek met de projectcoördinator
 3. Een expertsessie in de vorm van een bedrijfsbezoek van 4 tot 6 uur, waarbij de experts zich buigen over het vraagstuk van het vakantiepark.
 4. Van deze sessie wordt een verslag gemaakt, waarin de bevindingen en de adviezen van het team worden vastgelegd.
 5. Het uitgebrachte advies is de basis voor verdere stappen als een mogelijk coaching traject die op de expertsessie kan volgen of bijvoorbeeld een subsidieaanvraag door de ondernemer vanuit de HIRB plus regeling.
 6. Coaching gedurende 20 uur met een doorlooptijd van maximaal 1 jaar. Afhankelijk van de complexiteit van de case kan in overleg besloten worden extra coaching in te zetten. Voor deze extra coaching betaalt de ondernemer dan wel een nog nader te bepalen extra eigen bijdrage.

Onderwerpen voor coaching of subsidie

 • Het opstellen van een businessplan en/of investeringsplan;
 • Uitwerken van een bedrijfsprofiel en vertalen naar een marketingstrategie;
 • (Her)positionering van het bedrijf;
 • Het maken van (persoonlijke en zakelijke) keuzes voor de toekomst;
 • Het op orde brengen van de interne bedrijfsvoering;
 • Het voorbereiden van een bedrijfsoverdracht;
 • Het formuleren van een exitstrategie.

Experts

Het VET werkt met ervaren experts en coaches. Zij hebben allemaal hun sporen verdiend binnen hun vakgebied en beschikken over ruime kennis van de sector. Het team bestaat uit experts op onder andere de volgende vakgebieden: conceptontwikkeling, bedrijfsvoering, VvE’s, gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening, financiën, leefstijlen, marketing, gastheerschap, terreininrichting, concepting, organisatie, bestuursrechtelijke/juridische zaken, duurzaamheid, ondernemerschap, horeca, bedrijfsoverdracht.

De experts worden ingezet vanuit adviesbureaus, advocatuur en accountancy, maar er zullen ook (oud) ondernemers uit de sector worden ingezet. Voor elke aanvrager, ondernemer, bedrijf of VVE wordt een team op maat samengesteld aan de hand van de vraagstukken die voorliggen.

Natuurlijk gaat het team zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met bedrijfsinformatie en plannen om. Alle experts en coaches tekenen geheimhouding. Indien relevant en gewenst zal ook een ambtenaar van de gemeente, waarin het vakantiepark zich bevindt, aanhaken bij de expertsessie. De gemeenten worden sowieso op de hoogte gebracht van een aanvraag voor de inzet van een expertteam en de vraagstukken die op tafel zullen komen. Een en ander om te voorkomen dat er expertise wordt aangeboden op een vraagstuk waarvoor in de betreffende gemeente geen draagvlak is.

Kosten en beoogd resultaat

De financiële waarde van de ondersteuning is maximaal € 5.000,00 per bedrijf. We gaan uit van een gemiddelde inzet per aanvrager van circa 50 uur voor inzet experts en het eventuele aanvullende coachingstraject.

Dankzij de financiële steun van Provincie Noord-Holland vraagt de inzet van het VET, naast stevig commitment in de vorm van de kostbare tijd van de aanvrager, een beperkte financiële investering. Die laatste investering bestaat uit een eigen financiële bijdrage van € 250,00 excl. btw.

Neem vrijblijvend contact met ons op. Dan kijken we samen met jou naar de mogelijkheden hoe we het vervolgtraject gaan inzetten. 

Regio Kop van Noord-Holland

“De samenwerking met Greenleisure was en is zeer prettig, ze geven je veel advies in een 2-tal gesprekken”

Vijfeijken verhuur
Jo-an van Vijfeijken
Regio Kop van Noord-Holland

“De ondersteuning zien wij als waardevol en helpt ons om een Green Key te behalen.”

Camping ’t Woutershok
Ricardo de Graaf
green keykeurmerk
Regio Kop van Noord-Holland

“De uitgebreide nulmeting Toegankelijkheid was voor ons informatief en toch ook wat confronterend.”

Camping & Vakantiepark De Nollen
Lisan Kox
quickscan toegankelijkheid
Regio Kop van Noord-Holland

“Een voorbeeld van hoe ook een VvE een bijdrage aan duurzaamheid kan leveren.”

Buitenplaats Callantsoog
Peter Ros
duurzaamheidexterne expertise
Regio Kop van Noord-Holland

“De externe begeleiding en expertise hebben ons goed geholpen.”

VVE Villapark Vogelmient
Corrie Vinckers, voorzitter
revitaliserentoekomstvisie
Regio Kop van Noord-Holland

“Nu wij Green Key Goud gecertificeerd zijn hopen wij nog meer mooie reserveringen van deze doelgroep te mogen ontvangen!”

Wierschuur Nieuwland
Martine van Soolingen
green keykeurmerk
Gerelateerd