De externe begeleiding en expertise hebben ons goed geholpen.

Corrie Vinckers, voorzitter
|
|
VVE Villapark Vogelmient

Villapark Vogelmient heeft te maken met veranderende wensen vanuit gasten en eigenaren. Als bestuur hadden en hebben wij behoefte aan een toekomstvisie op ons Villapark Vogelmient. Externe begeleiding en expertise door de Vitaliteitsmanager van De Kop Werkt! hebben ons geholpen om tot deze visie en plan te komen. Het is fijn om als bestuur vanuit gezamenlijke waarden deze visie te ontwikkelen en te presenteren op de ALV. Dat geeft energie, maar ook ruimte 

Presentatie op de Algemene ledenvergadering

Het Villapark Vogelmient in De Koog op Texel bestaat meer dan 20 jaar. Om voor eigenaren en gasten het park op een hoog en aantrekkelijk niveau te houden, heeft het bestuur tijdens de ALV  haar visie op de toekomst van het park aan de leden gepresenteerd en met hen hierover van gedachten gewisseld.

De leden reageerden zeer positief op de vernieuwde visie en het voorgestelde plan om het villapark Vogelmient te revitaliseren. Het voorstel om dit plan verder uit te werken is unaniem goedgekeurd door de ALV.

Ook de aanwezigheid van Wander Groot op de ALV en zijn presentatie heeft bijgedragen aan dit resultaat: zijn expertise en onafhankelijkheid hebben impact gehad op het bestuur en de eigenaren.

Eind december 2021 zijn we gestart met de eerste prioriteiten in het plan: aanpassing van de entree van het resort en een duurzame verlichting van het park. We streven er naar in het voorjaar alle aanpassingen te realiseren.

Gerelateerd