Subsidie mogelijkheden

De verduurzaming van uw onderneming kan een behoorlijke financiële investering vergen. Vitale Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord helpt u graag door de verschillende subsidieregelingen op een rijtje te zetten.

|
|
Subsidie mogelijkheden

HIRB+ Verblijfsrecreatie

Provincie Noord-Holland heeft een stimuleringsregeling geopend; de zogenaamde HIRB+ Verblijfsrecreatie. Vanuit deze regeling kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor ondersteuning bij planvorming en verduurzaming. Er wordt de mogelijkheid geboden om een team van experts in te zetten om ondernemers te helpen richting een vitale toekomst.

Wat is het doel van de regeling?
De provincie wil met deze regeling de toekomstbestendigheid van vakantieparken en campings in Noord-Holland stimuleren en zo een (re)vitalisering van de verblijfsrecreatie sector bewerkstelligen. De regeling is bedoeld voor diegenen die zich bewust zijn van hun toekomstperspectief en actief aan de slag willen om te komen tot een plan voor een (re)vitaliseringsslag of verduurzaming van hun bedrijf.

Voor wie is de regeling bedoeld? 
Provincie Noord-Holland heeft een stimuleringsregeling geopend; de zogenaamde HIRB+ Verblijfsrecreatie. Vanuit deze regeling kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor ondersteuning bij planvorming en verduurzaming. Er wordt de mogelijkheid geboden om een team van experts in te zetten om ondernemers te helpen richting een vitale toekomst.

Waarvoor kun je subsidie aanvragen? 

Kwaliteitsverbetering
Ten eerste is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor onderzoek of planvorming om de kwaliteit van uw bedrijf te verbeteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inhuren van externe expertise voor een advies, onderzoek of het opstellen van een businessplan. Maar ook de kosten van coaching, planvorming of begeleiding gericht op kwaliteitsverbetering. Voorbeelden hiervan zijn een beeldkwaliteitsplan, herinrichtingsplan of businessplan voor vernieuwing van accommodaties en/of centrale voorzieningen.

Verduurzaming
Ten tweede is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor onderzoek of planvorming om uw bedrijf te verduurzamen. Het gaat hierbij om het inhuren van externe expertise voor advies, onderzoek, planvorming of begeleiding gericht op verduurzaming. Bijvoorbeeld onderzoek naar energiebesparing en verduurzaming van vakantiewoningen, smart-grid, verzwaring van het elektranet, zware netaansluiting voor het terug leveren van energie, een inrichtingsplan om de biodiversiteit op uw terrein te vergroten etc. 

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met ons op.
Klik hier voor meer informatie over HIRB+. 

SON-regeling

De SON regeling (Subsidie Oplossingen bij Netcongestie Noord-Holland 2022) is een regeling waarbij u subsidie aanvraagt om de huidige problemen op het elektriciteitsnet zo snel mogelijk op te lossen.

Het stroomnet in Noord-Holland is zo goed als verstopt. De afgelopen jaren zijn er duizenden laadpalen voor elektrische auto’s bijgekomen, huizen schakelen massaal over op warmtepompen, bedrijven elektrificeren om te verduurzamen. Zo gebruiken we met z’n allen heel veel stroom en heeft het elektriciteitsnetwerk op verschillende plekken in de provincie zijn maximale capaciteit bereikt. Om het netwerk te ontlasten investeert de Provincie 1,5 miljoen euro in ’slimme oplossingen om elektriciteitsnet te ontlasten’ en zet samen met de netbeheerders en gemeenten alles op alles om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland optimaal blijft functioneren.

Voor wie? 
Bent u een eigenaar of huurder van een gebouw, (maar geen woning) waar het project betrekking op heeft of bent u een samenwerkingsverband van eigenaren of huurders dan kunt u gebruik maken van deze regeling.

Waarvoor?
Bedrijven die gezamenlijk stroom willen delen op een bedrijventerrein of agrariërs die overtollige zonnestroom willen opslaan in een batterij kunnen daarvoor subsidie krijgen van de provincie Noord-Holland. Dat geldt ook voor bewonerscollectieven die samen energie willen opslaan of voor andere slimme oplossingen die het elektriciteitsnetwerk ontlasten. Er zijn uiteenlopende alternatieve oplossingen die efficiënt of beperkt gebruik maken van het elektriciteitsnet. Dergelijke slimme energieoplossingen zijn in veel gevallen sneller te realiseren dan  netuitbreidingen. Soms zijn het tijdelijke oplossingen, totdat de uitbreidingen van het elektriciteitsnetwerk klaar zijn. Vaak zijn het ook duurzame oplossingen voor de toekomst.

De subsidie kan worden gebruikt om een haalbaarheidsstudie uit te voeren en voor het daadwerkelijk realiseren van oplossingen. Per samenwerkingsverband is maximaal 250.000 euro beschikbaar voor een collectieve oplossing. Individuele zakelijke partijen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van maximaal 75.000 euro. De subsidie is in 2022 reeds overschreven, maar de verwachting is dat in 2023 weer een dergelijke regeling komt. Ons advies is om alvast een aanvraag voor te bereiden. U bent dan klaar voor inzending zodra de regeling opent! Neem voor ondersteuning contact op met de Taskforce, of kijk voor informatie op de website van provincie Noord-Holland: Subsidie Oplossingen bij Netcongestie Noord-Holland 2022 (SON) – Provincie Noord-Holland.

Het geld dat Noord-Holland hiervoor uittrekt wordt beschikbaar gesteld vanuit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds van de provincie. Als de regeling een succes is wordt deze ook in 2023 en 2024 opengesteld.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met ons op.

ISDE-regeling

De ISDE-regeling is een regeling waarbij u subsidie aanvraagt voor duurzame energie en energiebesparing.  

Voor wie?
Deze regeling geldt voor zakelijke gebruikers. Hier vallen bedrijven, woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren, overheden en particuliere verhuurders onder.

Waarvoor?
Met de regeling verduurzaamt u uw productieproces, gebouw of te verhuren woning. Dit kunt u doen door onder andere warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen en windturbines aan te schaffen. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo is het belangrijk dat er eerst subsidie aangevraagd wordt voordat er een koopovereenkomst wordt gesloten, maar ook dat het bedrijfsmiddel binnen 12 maanden na de subsidieaanvraag wordt gebruikt en dat er niet eerder subsidie is aangevraagd voor het bedrijfsmiddel. Verder is er nog een factuur en betaalbewijs nodig dat het bedrijfsmiddel door een bouwinstallatiebedrijf is geïnstalleerd.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met ons op.
Klik hier voor meer informatie over de ISDE-regeling. 

EIA-regeling

Investeert u in een bedrijfsmiddel dat voor minder CO2-uitsoot zorgt of wat energiezuinig is?
Dan kunt u gebruik maken van deze regeling.

Voor wie?
De EIA-regeling is voor alle ondernemers die belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook overheidsorganisaties, stichtingen of verenigingen kunnen van de regeling gebruik maken. Deze regeling geldt dus niet voor particulieren.

Waarvoor?
De EIA-regeling kunt u gebruiken voor energie-investeringen (bedrijfsmiddelen) die op de Energielijst staan. Voorbeelden hiervan zijn: voorzieningen voor het versterken van de biodiversiteit, een groen dak, scheidingsapparatuur voor afval, etc. Verder is het belangrijk dat het bedrijfsmiddel niet eerder is gebruikt en dat het meldingsbedrag ten minste € 2.500,00 is. De regeling is toepasbaar op aanschafkosten, voortbrengingskosten en kosten van aanpassingen op bestaande bedrijfsmiddelen.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met ons op.

MIA en Vamil regelingen

Wanneer u als ondernemer fiscaal voordelig wilt investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken, kunt u deze regeling gebruiken.

Voor wie?
De MIA en Vamil zijn voor alle ondernemers die belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook overheidsorganisaties, stichtingen of verenigingen kunnen van de regeling gebruik maken. Deze regeling geldt dus niet voor particulieren.

Waarvoor?
Als het bedrijfsmiddel waarin u hebt geïnvesteerd op de Milieulijst staat, profiteert u bij de MIA-regeling van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45%. Deze aftrek komt bovenop de gebruikelijke aftrek. Bij de Vamil-regeling kunt u 75%  van de investeringskosten afschrijven. Hier hangen wel enkele voorwaarden aan vast. Zo moet het bedrijfsmiddel binnen 3 maanden gemeld zijn bij de overheid, betaalt u inkomsten- of vennootschapsbelasting en is het bedrijfsmiddel niet eerder gebruikt. Verder moeten de investeringskosten minimaal € 2.500,00 zijn. De kosten die in aanmerkingen komen zijn: aanschaf- en voortbrengingskosten, kosten voor onderdelen die noodzakelijk zijn voor het bedrijfsmiddel, kosten voor het aanpassen van het bedrijfsmiddel, kosten voor het vervangen van een defect bedrijfsmiddel en milieu-advieskosten.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met ons op.
Klik hier voor meer informatie over de MIA en Vamil regelingen. 

Regio Kop van Noord-Holland

“De ondersteuning vanuit Vitale Verblijfsrecreatie zien wij als waardevol en helpt ons om een Green Key te behalen.”

Camping ’t Woutershok
Ricardo de Graaf
green keykeurmerk
Regio Kop van Noord-Holland

“De uitgebreide nulmeting Toegankelijkheid was voor ons informatief en toch ook wat confronterend.”

Camping & Vakantiepark De Nollen
Lisan Kox
quickscan toegankelijkheid
Regio Kop van Noord-Holland

“Een voorbeeld van hoe ook een VvE een bijdrage aan duurzaamheid kan leveren.”

Buitenplaats Callantsoog
Peter Ros
duurzaamheidexterne expertise
Regio Kop van Noord-Holland

“De externe begeleiding en expertise hebben ons goed geholpen.”

VVE Villapark Vogelmient
Corrie Vinckers, voorzitter
revitaliserentoekomstvisie
Regio Kop van Noord-Holland

“Nu wij Green Key Goud gecertificeerd zijn hopen wij nog meer mooie reserveringen van deze doelgroep te mogen ontvangen!”

Wierschuur Nieuwland
Martine van Soolingen
green keykeurmerk
Gerelateerd