Subsidie mogelijkheden

Het verduurzamen van jouw onderneming kan een behoorlijke financiële investering vragen. Wij helpen je graag door de verschillende subsidieregelingen op een rijtje te zetten. Heb je vragen over de subsidies of kun je ondersteuning gebruiken bij jouw aanvraag, neem dan contact met ons op.

|
|
Subsidie mogelijkheden

HIRB+ Revitalisering Verblijfsrecreatie (aanvragen vóór 1 september 2023)

Provincie Noord-Holland heeft een stimuleringsregeling geopend; de zogenaamde HIRB+ Revitalisering Verblijfsrecreatie. Vanuit deze regeling kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor ondersteuning bij planvorming en verduurzaming. 

Wat is het doel van de regeling?
De provincie Noord-Holland wil de verblijfsrecreatieve sector revitaliseren en toekomstbestendig maken en houden. Daarom wordt er subsidie verleend voor onderzoek en planvorming op het gebied van kwaliteitsverbetering en verduurzaming en fysieke investeringen in duurzaamheidsmaatregelen. 

Voor wie is de regeling bedoeld? 
Subsidie aanvragen kan door eigenaren, exploitanten en VvE’s van campings of vakantieparken voor toeristisch-recreatieve verhuur en hotels in het midden en klein segment. Op het complex moeten minimaal 40 plekken of huisjes aanwezig zijn. Hotels moeten minimaal 20 en maximaal 80 kamers hebben. 

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor
a. onderzoek of planvorming ten behoeve van kwaliteitsverbetering, en
b. onderzoek op planvorming ten behoeve van verduurzaming; waarbij toeristisch-recreatieve verhuur centraal staat
c. het realiseren van fysieke duurzaamheidsmaatregelen die zijn gericht op energiebesparing, gebruik en opwerk van duurzame energie, zoals genoemd in bijlage I van de uitvoeringsregeling. 

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met ons op.
Klik hier voor meer informatie over HIRB+. 

SON-regeling

De SON regeling (Subsidie Oplossingen bij Netcongestie Noord-Holland 2023) is een regeling waarbij u subsidie aanvraagt om de huidige problemen op het elektriciteitsnet zo snel mogelijk op te lossen.

Het stroomnet in Noord-Holland is zo goed als verstopt. De afgelopen jaren zijn er duizenden laadpalen voor elektrische auto’s bijgekomen, huizen schakelen massaal over op warmtepompen, bedrijven elektrificeren om te verduurzamen. Zo gebruiken we met z’n allen heel veel stroom en heeft het elektriciteitsnetwerk op verschillende plekken in de provincie zijn maximale capaciteit bereikt. Om het netwerk te ontlasten investeert de Provincie 1,5 miljoen euro in ’slimme oplossingen om elektriciteitsnet te ontlasten’ en zet samen met de netbeheerders en gemeenten alles op alles om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland optimaal blijft functioneren.

Voor wie? 
Bent u een eigenaar of huurder van een gebouw, (maar geen woning) waar het project betrekking op heeft of bent u een samenwerkingsverband van eigenaren of huurders dan kunt u gebruik maken van deze regeling.

Waarvoor?
– het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie met betrekking tot het oplossen van netcongestie; 
– het realiseren van oplossingen bij netcongestie

Het geld dat Noord-Holland hiervoor uittrekt wordt beschikbaar gesteld vanuit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds van de provincie. 

Kijk voor meer informatie op de website van Provincie Noord-Holland of neem vrijblijvend contact met ons op.

ISDE-regeling

De ISDE-regeling is een regeling waarbij u subsidie aanvraagt voor duurzame energie en energiebesparing.  

Voor wie?
Deze regeling geldt voor zakelijke gebruikers. Hier vallen bedrijven, woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren, overheden en particuliere verhuurders onder.

Waarvoor?
Met de regeling verduurzaamt u uw productieproces, gebouw of te verhuren woning. Dit kan met een (hybride) warmtepomp, een zonneboiler, zonnepanelen of een kleine windturbine. De subsidie voor zonnepanelen en kleine windturbines loopt nog tot en met 31 december 2023. 

Let op: subsidie aan verenigingen van eigenaren voor warmtepompen, zonneboilers en warmtenetten gaat in januari 2023 over naar de Subsidieregeling Verduurzaming voor Vereniging van Eigenaar (SVVE). Voor zonnepanelen en kleine windturbines kunnen VvE’s nog terecht bij ISDE. 

Voor meer informatie neem vrijblijvend 
contact met ons op.
Klik hier voor meer informatie over de ISDE-regeling. 
Klik hier voor meer informatie over de SVVE-regeling. 

EIA-regeling

Investeer je in een bedrijfsmiddel dat voor minder CO2-uitsoot zorgt of wat energiezuinig is? Dan kun je gebruik maken van deze regeling.

Voor wie?
De EIA-regeling is voor alle ondernemers die belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook overheidsorganisaties, stichtingen of verenigingen kunnen van de regeling gebruik maken. Deze regeling geldt dus niet voor particulieren.

Waarvoor?
De EIA-regeling kan gebruikt worden voor energie-investeringen (bedrijfsmiddelen) die op de Energielijst staan. Voorbeelden hiervan zijn: voorzieningen voor het versterken van de biodiversiteit, een groen dak, scheidingsapparatuur voor afval, etc. Verder is het belangrijk dat het bedrijfsmiddel niet eerder is gebruikt en dat het meldingsbedrag ten minste € 2.500,00 is. De regeling is toepasbaar op aanschafkosten, voortbrengingskosten en kosten van aanpassingen op bestaande bedrijfsmiddelen.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met ons op.

MIA en Vamil regelingen

Wanneer je als ondernemer fiscaal voordelig wilt investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken, kun je deze regeling gebruiken.

Voor wie?
De MIA en Vamil zijn voor alle ondernemers die belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook overheidsorganisaties, stichtingen of verenigingen kunnen van de regeling gebruik maken. Deze regeling geldt dus niet voor particulieren.

Waarvoor?
Als het bedrijfsmiddel waarin je hebt geïnvesteerd op de Milieulijst staat, profiteer je bij de MIA-regeling van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45%. Deze aftrek komt bovenop de gebruikelijke aftrek. Bij de Vamil-regeling kunt u 75%  van de investeringskosten afschrijven. Hier hangen wel enkele voorwaarden aan vast. Zo moet het bedrijfsmiddel binnen 3 maanden gemeld zijn bij de overheid, betaal je inkomsten- of vennootschapsbelasting en is het bedrijfsmiddel niet eerder gebruikt. Verder moeten de investeringskosten minimaal € 2.500,00 zijn. De kosten die in aanmerkingen komen zijn: aanschaf- en voortbrengingskosten, kosten voor onderdelen die noodzakelijk zijn voor het bedrijfsmiddel, kosten voor het aanpassen van het bedrijfsmiddel, kosten voor het vervangen van een defect bedrijfsmiddel en milieu-advieskosten.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor meer informatie over de MIA en Vamil regelingen. 

“Iedereen moet zich beseffen dat de woningwaarde op het park hoog is, omdat er goed verhuurd wordt. ”

Expertteam geeft Beach Park Texel het juiste duwtje in de rug
Parkmanager Niels Hars
duurzaamheidtaskforceToekomstbestendigheid
Regio Kop van Noord-Holland

“De samenwerking met Greenleisure was en is zeer prettig, ze geven je veel advies in een 2-tal gesprekken”

Vijfeijken verhuur
Jo-an van Vijfeijken
Regio Kop van Noord-Holland

“De ondersteuning zien wij als waardevol en helpt ons om een Green Key te behalen.”

Camping ’t Woutershok
Ricardo de Graaf
green keykeurmerk
Regio Kop van Noord-Holland

“De uitgebreide nulmeting Toegankelijkheid was voor ons informatief en toch ook wat confronterend.”

Camping & Vakantiepark De Nollen
Lisan Kox
quickscan toegankelijkheid
Regio Kop van Noord-Holland

“Een voorbeeld van hoe ook een VvE een bijdrage aan duurzaamheid kan leveren.”

Buitenplaats Callantsoog
Peter Ros
duurzaamheidexterne expertise
Regio Kop van Noord-Holland

“De externe begeleiding en expertise hebben ons goed geholpen.”

VVE Villapark Vogelmient
Corrie Vinckers, voorzitter
revitaliserentoekomstvisie
Gerelateerd