Quickscan Energie & Duurzaamheid en Green Key

Ook de gastvrijheidssector kan er niet omheen, we moeten verduurzamen. De Nederlandse klimaatdoelstellingen zijn vastgelegd in het klimaatakkoord. In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met 49% verminderd zijn vergeleken met 1990 en in 2030 moet de uitstoot van CO2 met 95% verminderd zijn. Om de toeristische sector te versterken en aan te laten sluiten bij de landelijke klimaatdoelstellingen heeft Vitale Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord de ambitie om de komende jaren meer in te zetten op verduurzaming van accommodaties. Het doel hiervan is de gasttevredenheid te verhogen, de energiekosten te verlagen en de toekomstbestendigheid van bedrijven te versterken.  

|
|
Quickscan Energie & Duurzaamheid/ Green Key

Quickscan Energie & Duurzaamheid

Op het moment dat je als organisatie start met verduurzamen, blijkt dat er vaak weinig inzicht is in de huidige situatie. Daarom is er veel vraag naar het uitvoeren van een nulmeting. Hiervoor is de Quickscan Energie & Duurzaamheid opgezet. 

Met een praktisch stappenplan geeft de Quickscan Energie & Duurzaamheid  inzicht in de huidige situatie en levert vervolgens maatwerkadvies af vol tips voor het zetten van duurzaamheids- en energiebesparingstappen. Inclusief mogelijke leveranciers en subsidiemogelijkheden. Hoe ziet het stappenplan eruit? 

  1. Nulmeting op locatie door een specialist van Green Leisure; inzicht krijgen in duurzaamheidscores op de thema’s energie, water, afval, mobiliteit, communicatie en groen. (Optioneel kan het duurzame label Green Key worden meegenomen.)  
  2. Het opstellen van een rapportage door Green Leisure met praktische adviezen om energiebesparing te realiseren op korte termijn en om verduurzaming een onderdeel van de bedrijfsvoering te laten worden.   
  3. Het gezamenlijk opstellen van een plan van aanpak om zodoende maatregelen te prioriteren.   
  4. In samenwerking met regionale energie experts: offertetraject begeleiden uitgaande van onafhankelijke benchmarks, inzet betrouwbaar netwerk en kwaliteitscheck op offertes van derden. Business case uitwerken, inclusief advisering en begeleiding bij financiering en subsidie. (Eventueel specialistisch advies in overleg.)

 

De Quickscan Energie & Duurzaamheid heeft een waarde van € 1.600,00. De eigen bijdrage bedraagt slechts € 250,00. De resterende bijdrage van € 1.350,00 wordt gefinancierd uit het programma Vitale Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord. Investeringen die volgen uit de scan komen wellicht in aanmerking voor investeringsaftrek of subsidie.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Green Key keurmerk

De “Green Key” is hét duurzaamheidkeurmerk voor bedrijven in recreatie en toerisme. Wanneer een bedrijf dit keurmerk krijgt toegekend, toont het aan op vele vlakken aan meer dan de wettelijke eisen te voldoen. Vitale Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord wil ondernemers in de sector stimuleren hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Noord-Holland Noord kent 26 bedrijven met een Green Key, maar daar mogen er best meer bij. Daarom start dit project om ondernemers te begeleiden naar een eigen Green Key. Samen kunnen overheid, bedrijfsleven en andere betrokken organisaties op deze wijze Noord-Holland Noord promoten als een aantrekkelijke, maar ook duurzame bestemming.

Het project is bedoeld voor ondernemers in de verblijfsrecreatie in de regio Noord-Holland Noord. Green Key kent aparte sets criteria voor bungalowparken, campings, hotels, groepsaccommodaties en minicampings.

Het proces om te gaan voldoen aan de Green Key eisen ziet er als volgt uit: 

Stap 1 – nulmeting op locatie 
Een adviseur van de Green Leisure Group voert samen met jullie een nulmeting op locatie uit. Tijdens de nulmeting krijgen jullie uitleg over het Green Key systeem. Ook worden alle Green Key normen besproken en bekeken in hoeverre jullie hier al voldoen. Dit wordt zowel gedaan aan de hand van het checken van documentatie als het doen van een visuele rondgang op locatie. De output hiervan wordt direct verwerkt in de digitale zelfkeuring. Na de nulmeting op locatie ontvangt de deelnemer een uitgewerkte Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO) Actielijst, waarin de openstaande punten staan vermeld waaraan de deelnemer de komende maanden nog moet gaan voldoen. Deze afspraak duurt 3 uur.  

Stap 2 – implementatie van Green Key eisen 
Samen met de Green Leisure Group gaan jullie aan de slag om de actiepunten uit de MVO Actielijst op te pakken en te implementeren in de organisatie. Voor vragen kunnen jullie gebruik maken van de helpdesk van de Green Leisure Group. Ook plant een adviseur een digitale afspraak met jullie in om de voortgang van de implementatie van de MVO Actielijst te bespreken. 

Stap 3 – proefkeuring op locatie 
Op het moment dat het groot gedeelte van de openstaande maatregelen vanuit de MVO Actielijst zijn doorgevoerd en afgerond, dan plant de Green Leisure Group een tweede afspraak met jullie in op locatie. Doel van deze afspraak is het doen van een proefkeuring, waarin wordt bekeken in hoeverre de deelnemer al klaar is voor de officiële keuring. Na de proefkeuring heeft de deelnemer de tijd om de laatste puntjes op te pakken. De afspraak voor de officiële keuring kan ingepland worden. De proefkeuring duurt 3 uur.  

Stap 4 – officiële keuring op locatie 
Een onafhankelijke auditor van de Green Key voert de officiële keuring bij jullie uit. Gecontroleerd wordt in hoeverre jullie aan de Green Key eisen voldoen. Na de keuring heeft de deelnemer nog maximaal een maand de tijd om eventuele herstelacties uit te voeren en af te ronden. De officiële keuring duurt 3 uur.  

Stap 5 – certificering  
Indien bovenstaande proces goed is doorlopen dan ontvangt de deelnemer een Green Key certificaat. Afhankelijk hoeveel optionele normen er zijn behaald, wordt een bronzen, zilveren of gouden certificering behaald. Gecertificeerde Green Key deelnemers worden elke 2 jaar opnieuw gekeurd.  

Bovenstaande traject duurt doorgaans 6-9 maanden en Green Key kent jaarlijks deelname kosten welke afhankelijk zijn van type verblijfsvorm en omzet. Vanuit het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord wordt er een nota gestuurd nota voor de eigen bijdrage van € 250,00 excl. BTW. Vanuit Vitale Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord betalen we de ondersteuning van stap 1 tot en met 3 ter waarde van € 1.600,00. Stap 4 en 5 zijn inbegrepen bij het Green Key lidmaatschap.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op. 

“Iedereen moet zich beseffen dat de woningwaarde op het park hoog is, omdat er goed verhuurd wordt. ”

Expertteam geeft Beach Park Texel het juiste duwtje in de rug
Parkmanager Niels Hars
duurzaamheidtaskforceToekomstbestendigheid
Regio Kop van Noord-Holland

“De samenwerking met Greenleisure was en is zeer prettig, ze geven je veel advies in een 2-tal gesprekken”

Vijfeijken verhuur
Jo-an van Vijfeijken
Regio Kop van Noord-Holland

“De ondersteuning zien wij als waardevol en helpt ons om een Green Key te behalen.”

Camping ’t Woutershok
Ricardo de Graaf
green keykeurmerk
Regio Kop van Noord-Holland

“De uitgebreide nulmeting Toegankelijkheid was voor ons informatief en toch ook wat confronterend.”

Camping & Vakantiepark De Nollen
Lisan Kox
quickscan toegankelijkheid
Regio Kop van Noord-Holland

“Een voorbeeld van hoe ook een VvE een bijdrage aan duurzaamheid kan leveren.”

Buitenplaats Callantsoog
Peter Ros
duurzaamheidexterne expertise
Regio Kop van Noord-Holland

“De externe begeleiding en expertise hebben ons goed geholpen.”

VVE Villapark Vogelmient
Corrie Vinckers, voorzitter
revitaliserentoekomstvisie

Onze medewerkers

Merlijn Pietersma

Met zijn rijke ervaring in de branche ondersteunt Merlijn ondernemers en gemeenten in zijn rol als programmamanager. Zo was hij manager van een vakantiepark in Overijssel en binnen brancheorganisatie RECRON verantwoordelijk voor het landelijke beleid. Sinds tien jaar helpt hij, als senior adviseur bij Ginder, overheden en ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector. Zijn specialiteit is verblijfstoerisme en het verbinden van overheid en ondernemers. Wil je zorgen dat je organisatie klaar is voor de toekomst, heb je vragen over het verbeteren van je exploitatie, je ondernemingskoers en het maken van de juiste keuzes, neem contact op!

Wander Groot

Als adviseur richt Wander zich op het versterken van het ondernemerschap in de regio. Hij richt zich hierbij op het versterken van de vitaliteit. Dit doet hij vanuit zijn achtergrond als vitaliteitsmanager voor De Kop Werkt!, zijn jarenlange ervaring als verantwoordelijke voor Park en Product Ontwikkeling bij Landal GreenParks en met zijn achtergrond in de hotellerie. Wil je zorgen dat je organisatie klaar is voor de toekomst, heb je vragen over het verbeteren van je exploitatie, je ondernemingskoers en het maken van de juiste keuzes, neem dan contact op, we helpen je graag.
Gerelateerd