Actie-agenda vakantieparken

Op diverse plekken in Nederland kijken ondernemers, gemeenten, regio’s en provincies naar de toekomst van de recreatieve sector en de rol die verblijfsaccommodaties daarin spelen. Een groot gedeelte van de verblijfssector doet het goed en lijkt ook in de toekomst mee te kunnen met de veranderende vraag van consumenten.

|
|
Actie-agenda vakantieparken

Op het gebied van verblijf op vakantieparken zijn provincies en gemeenten afgelopen jaren actief in het uitwisselen van kennis en ervaring om de aanpak van vakantieparken te ondersteunen. Het ondernemerschap dat ten grondslag ligt aan het verder ontwikkelen van deze vakantieparken wordt gestimuleerd om parken verder te laten excelleren. Extra ondersteuning voor wat betreft innovatieve ontwikkelingen kan dit recreatieve ondernemerschap bovendien verder versterken. Hiermee wordt voorkomen dat minder vitale parken verder verzwakken en tot de categorie ‘probleemparken’ gaan behoren.

De Actie-agenda Vakantieparken geeft tevens richting aan de (beleids)inzet van alle partners die betrokken zijn bij deze agenda. 

“Iedereen moet zich beseffen dat de woningwaarde op het park hoog is, omdat er goed verhuurd wordt. ”

Expertteam geeft Beach Park Texel het juiste duwtje in de rug
Parkmanager Niels Hars
duurzaamheidtaskforceToekomstbestendigheid
Regio Kop van Noord-Holland

“De samenwerking met Greenleisure was en is zeer prettig, ze geven je veel advies in een 2-tal gesprekken”

Vijfeijken verhuur
Jo-an van Vijfeijken
Regio Kop van Noord-Holland

“De ondersteuning zien wij als waardevol en helpt ons om een Green Key te behalen.”

Camping ’t Woutershok
Ricardo de Graaf
green keykeurmerk
Regio Kop van Noord-Holland

“De uitgebreide nulmeting Toegankelijkheid was voor ons informatief en toch ook wat confronterend.”

Camping & Vakantiepark De Nollen
Lisan Kox
quickscan toegankelijkheid
Regio Kop van Noord-Holland

“Een voorbeeld van hoe ook een VvE een bijdrage aan duurzaamheid kan leveren.”

Buitenplaats Callantsoog
Peter Ros
duurzaamheidexterne expertise
Regio Kop van Noord-Holland

“De externe begeleiding en expertise hebben ons goed geholpen.”

VVE Villapark Vogelmient
Corrie Vinckers, voorzitter
revitaliserentoekomstvisie
Gerelateerd