Quickscan Toegankelijkheid

Nederland kent naar schatting 2,5 miljoen mensen met een beperking. Door de vergrijzing zal dit de komende jaren fors groeien. Het is daarmee een doelgroep die veel kansen biedt. De groep met een beperking is divers en maakt deel uit van ieder segment. Het gaat ons dus allemaal aan.

Camping & Vakantiepark De Nollen

Camping & Vakantiepark De Nollen is volop bezig om te moderniseren. Met bijzondere accommodaties, mooie kampeerplekken en een nieuw hoofdgebouw willen we steeds aantrekkelijker worden. Wij waren benieuwd hoe we uit de nulmeting Toegankelijkheid zouden komen toen we ons nieuwe hoofdgebouw gereed hadden. De scan was een eyeopener, waardoor we al snel verbeteringen konden doorvoeren waar gasten van profiteren.