Succesvolle eerste kennissessie voor eigenarenverenigingen (VVE’s)

Datum: 03-11-2022

Op 19 september jl. organiseerde de Taskforce Vitale Verblijfsrecreatie een interactieve kennissessie voor eigenarenverenigingen. De bijeenkomst stond onder leiding van Jeroen Kamphuis en de opkomst van deze eerste sessie was uitstekend.

|
|
Succesvolle eerste kennissessie voor eigenarenverenigingen (VVE’s)

Veel bestuurders van verenigingen van eigenaren zitten vrijwillig in een bestuur en worden al snel geconfronteerd met verschillende lastige juridische vragen. Velen vragen zich af hoe sterk ze eigenlijk staan met de eigen bestaande regelgeving. Naast het dieper ingaan op de samenhang tussen wetten, aktes, statuten en huishoudelijke reglementen kwamen er ook praktische voorbeelden en recente juridische uitspraken aan de orde. Met deze handvatten krijgen bestuurders meer grip op vraagstukken die er zich voordoen. Dit is ook van belang bij bijvoorbeeld het bereiken van onderling draagvlak. Door in een compacte setting interessante ervaringen uit te wisselen en te bespreken ontstond een levendig gesprek met diverse waardevolle uitkomsten en inzichten.

Ben je ook geïnteresseerd in deelname van een dergelijke kennissessie? Schrijf je hier in voor de tweede bijeenkomst op 15 februari 2023 van 14.00 – 17.00 uur.

Gerelateerd