Handreiking APV en ondermijning

Het landelijke Aanjaagteam Ondermijning (ATO), van het Strategisch Beraad Ondermijning, heeft de handreiking APV en ondermijning voor gemeenten gepubliceerd.