Handreiking APV en ondermijning

|
|
Handreiking APV en ondermijning

Het landelijke Aanjaagteam Ondermijning (ATO), van het Strategisch Beraad Ondermijning, heeft de handreiking APV en ondermijning voor gemeenten gepubliceerd.

De handreiking is opgesteld in samenwerking met verschillende gemeenten, Regionale Informatie- en Expertisecentra en de VNG. De handreiking dient ter inspiratie voor gemeenten die hun Algemene Plaatselijke Verordening in de strijd tegen ondermijning willen inzetten.

Gerelateerd