Quickscan Energie & Duurzaamheid/ Green Key

Nederland heeft de klimaatdoelstellingen vastgelegd in het klimaatakkoord. De doelstelling van het Klimaatakkoord betreft 95% CO2-reductie in Nederland in 2050, met een tussentijdse doelstelling van 49% CO2-reductie in 2030. Om de toeristische sector te versterken en aan te laten sluiten bij de landelijke klimaatdoelstellingen heeft Vitale Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord de ambitie om de komende jaren meer in te zetten op verduurzaming van accommodaties. Het doel hiervan is de gasttevredenheid te verhogen, de energiekosten te verlagen en de toekomstbestendigheid van bedrijven te versterken.