Overheden informeren en ondersteunen

In overleg met de betrokken gemeenten in Noord-Holland Noord worden er verschillende activiteiten gestart om gezamenlijke kennis te delen en gemeenten te helpen bij complexe problematieken die er spelen.

Handreiking APV en ondermijning

Het landelijke Aanjaagteam Ondermijning (ATO), van het Strategisch Beraad Ondermijning, heeft de handreiking APV en ondermijning voor gemeenten gepubliceerd.