Actie-agenda vakantieparken

Op diverse plekken in Nederland kijken ondernemers, gemeenten, regio’s en provincies naar de toekomst van de recreatieve sector en de rol die verblijfsaccommodaties daarin spelen. Een groot gedeelte van de verblijfssector doet het goed en lijkt ook in de toekomst mee te kunnen met de veranderende vraag van consumenten.