Taskforce helpt Noord-Holland Noord meest vitale verblijfsrecreatie regio van Nederland te worden

Datum: 07-04-2022

Toeristische ondernemers in de regio Noord-Holland Noord die hun aanbod willen verbeteren lopen vaak tegen grote uitdagingen aan. Een speciale Taskforce is nu actief in de regio om ondernemers, provincie, gemeenten en organisaties samen te brengen om verblijfsrecreatie in NHN te versterken en verbeteren.

|
|
Taskforce helpt Noord-Holland Noord meest vitale verblijfsrecreatie regio van Nederland te worden

De vrijetijdseconomie is een belangrijke sector omdat deze kansen biedt voor de gehele regio. De verblijfssector doet het heel goed en heeft veel succesvolle verblijfsaccommodaties en campings, waarbij er zelfs een aantal tot de (inter)nationale top behoren. Maar uit verschillende onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd is gebleken dat vraag en aanbod van een flink aantal vakantieparken, hotelaccommodaties en campings gedeeltelijk niet meer op elkaar aansluiten. Het risico hiervan is dat de economische kansen en de vitaliteit van de toeristische positie van de regio achteruitgaat. In dit kader hebben alle 17 gemeenten in Noord-Holland Noord in het begin van dit jaar de krachten gebundeld. Het resultaat is het ‘Programma Vitale Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord 2021-2025’.

Taskforce Vitale Verblijfsrecreatie

Voor de uitvoering van dit meerjarig programma is de ‘Taskforce Vitale Verblijfsrecreatie’ opgericht. Deze is ondergebracht bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. De Taskforce bestaat uit Wander Groot, Vitaliteitsmanager en Pim Sybesma, Excellentiemanager. Zij gaan zowel ondernemers als gemeenten ondersteunen, zodat deze zo veel mogelijk zelf aan de slag kunnen gaan met de uitdagingen en kansen die er voor de sector zijn. 

Excellentiemanager Pim Sybesma: “De inbreng van onze ondernemers is cruciaal en we richten ons vooral op verblijfsaccommodaties en campings, waarvoor praktische adviezen, ondersteuning door experts en subsidie beschikbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de gunstige HIRB+-subsidie, waarmee ondernemers 50% subsidie ontvangen voor planvorming op het vlak van kwaliteitsverbetering en verduurzaming.” 

Bij de uitvoering worden ook brancheorganisaties HISWA-RECRON, Koninklijke Horeca Nederland, de VVV’s en marketingorganisatie Holland boven Amsterdam actief betrokken. Ook landelijk zit de Taskforce in een werkgroep waar kennis en ervaringen vanuit alle provincies met elkaar gedeeld worden. In bijvoorbeeld Zeeland en ook op de Veluwe zijn verschillende projectgroepen al jaren actief om de verblijfssector te vitaliseren. De resultaten van de meest interessante projecten deelt de Taskforce met de ondernemers en ook gemeenten. “We kunnen hier allemaal heel veel van leren”, aldus Sybesma.

Verschillende programma's voor ondernemers

Om ondernemers te ondersteunen worden verschillende programma’s aangeboden. Deze zijn praktisch, betaalbaar en gericht op direct resultaat.

Het programmaonderdeel ‘Verblijfsrecreatie Expert Team’ is hier een voorbeeld van. Een bedrijfsprobleem wordt tijdens een eerste gesprek doorgesproken met de Taskforce. Dan wordt een aantal experts geselecteerd. Zij bereiden het vraagstuk voor, bespreken het als groep met de ondernemer en geven een eerste advies. Hiermee kan de ondernemer zelfstandig óf met gerichte begeleiding verder aan de slag. Een praktische en verhelderende aanpak, waarmee dit jaar al twee ondernemingen geholpen zijn.

Een ander voorbeeld is de programmalijn duurzaam ondernemen. Zowel open trainingen als bedrijfsspecifieke hulp worden hier aangeboden.

Andere programma’s zijn er voor toegankelijkheid, innovatie en het bestuurlijk ondersteunen van VVE’s op parken.

Gerelateerd