Provincie Noord-Holland stelt € 100.000 beschikbaar voor verbetering kwaliteit vakantieparken, campings en hotels

Datum: 09-03-2023
t/m 09-03-2023

Er is € 100.000 beschikbaar voor ondernemers, die de kwaliteit willen verbeteren van vakantieparken, campings en kleine en middelgrote hotels.

 

|
|
Provincie Noord-Holland stelt € 100.000 beschikbaar voor verbetering kwaliteit vakantieparken, campings en hotels

Campings en vakantieparken in Noord-Holland ontvangen jaarlijks miljoenen gasten. Dat is gunstig voor de toeristische sector én de hele Noord-Hollandse economie. De sector verblijfsrecreatie kampt echter ook met uitdagingen op het vlak van kwaliteit, veroudering en matige inpassing in de omgeving. Daarnaast lukt het ook niet alle ondernemers om een verduurzamingsslag te maken en bijvoorbeeld ‘van het gas af’ te gaan of circulair te bouwen.

Duwtje in de rug

Gedeputeerde Ilse Zaal: “Ook in 2023 stellen wij weer geld beschikbaar zodat bedrijven een kwaliteitsslag kunnen realiseren. Nog steeds zijn er veel vakantieparken, campings en hotels die behoefte hebben aan ondersteuning. Het aanpakken van plannen om te vernieuwen en te verduurzamen komt niet altijd goed van de grond. Soms ontbreekt het aan voldoende kennis of heeft het ondernemerschap een duwtje in de rug nodig.“

Er is in totaal € 100.000 beschikbaar om ondernemers te helpen bij het maken van plannen voor kwaliteitsverbetering en verduurzaming. Daarnaast is het dit jaar ook mogelijk geld te krijgen voor de uitvoering van plannen. 

 

Subsidie kan per aanvraag worden verstrekt voor één van de volgende activiteiten:

  1. onderzoek of planvorming ten behoeve van kwaliteitsverbetering; of
  2. onderzoek of planvorming ten behoeve van verduurzaming, waarbij toeristische-recreatieve verhuur centraal staat; of
  3. het realiseren van fysieke duurzaamheidsmaatregelen die zijn gericht op energiebesparing, gebruik en opwek van duurzame energie

 

Informatie

Meer informatie over de HIRB+ Uitvoeringsregeling Revitalisering Verblijfsrecreaties 2023 is te vinden via onderstaande button ‘meer informatie’.