Kennissessie: ‘Eigenaren verenigd, hoe regel je dat?’

Veel parken waarvan de gronden niet in eigendom zijn van één partij hebben zich op één of andere manier verenigd. In de praktijk staat een bestuur voor een opgave om het beheer van het park zo goed mogelijk te regelen. Maar dit is niet altijd makkelijk. Wat kun je doen om het park zo goed mogelijk te beheren en welke instrumenten heb je als een lid zich niet aan de reglementen houdt? Wat is eigenlijk het wettelijke kader en hoe verhoudt zich dat nu tot de praktijk? Met deze vragen in de hand willen wij besturen ondersteunen bij hun werkzaamheden.