Elektriciteitsmeter op veel recreatieparken en jachthavens voldoen (nog steeds) niet aan de wet

Meer dan 10 jaar geleden werd door de landelijke toezichthouder een onderzoek gedaan naar de elektriciteitsmeters die op vakantieparken en jachthavens werden gebruikt bij het bepalen van het stroomverbruik en de afrekening van de stroomkosten. Daarbij bleek dat ruim 80 % (!) van de gebruikte meters niet voldeden aan de wettelijke eisen die aan elektriciteitsmeters gesteld worden.