Arbeidsmarktmonitor

In samenwerking met de leden van Gastvrij Nederland (KHN & SVH, Club van Elf en HISWA-RECRON) is in 2021 gekeken naar de mogelijkheden om de bestaande arbeidsmarktmonitor te verbreden van Toerisme naar de gehele Gastvrijheidssector. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2021.