Voorjaarsbijeenkomst Schone Stranden

Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle partners (strandgemeenten, paviljoenhouders, NGO’s) van het Programma die zich inzetten voor schonere stranden.

Toerisme Top

Jaarlijks organiseren het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de provincies, het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen en Gastvrij Nederland de Nationale Toerisme Top.