Financieringstafel Noord-Holland Noord

De Financieringstafel Noord-Holland Noord helpt je bij het vergroten en versterken van jouw netwerk, biedt begeleiding in de zoektocht naar kapitaal en ondersteunt je bij het uitwerken van jouw concept en het schrijven van een sterk businessplan. Het pilotproject richt zich specifiek op mkb-ondernemers met een veelbelovende businesscase, maar hier (nog) geen financiering voor kunnen vinden.