Kennissessie eigenaarsverenigingen vakantieparken

Datum: 01-09-2022
t/m 30-09-2022

Deze kennissessie wordt uitgesteld tot na de zomer. Mocht je je al hebben aangemeld, dan ontvang je hierover persoonlijk bericht. Wil je je nu alvast aanmelden om op de hoogte te blijven van de volgende VVE Kennissessies dan kan dat hier. 

|
|
Kennissessie eigenaarsverenigingen vakantieparken

Veel parken waarvan de gronden niet in eigendom zijn van één partij hebben zich op één of andere manier verenigd. In de praktijk staat een bestuur voor een opgave om het beheer van het park zo goed mogelijk te regelen. Maar dit is niet altijd makkelijk. Wat kun je doen om het park zo goed mogelijk te beheren en welke instrumenten heb je als een lid zich niet aan de reglementen houdt? Wat is eigenlijk het wettelijke kader en hoe verhoudt zich dat nu tot de praktijk? Met deze vragen in de hand willen wij besturen ondersteunen bij hun werkzaamheden.

Vitale Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord organiseert daarom in september 2022 een voorlichtingsbijeenkomst.

De middag staat in het teken van Eigenaarsverenigingen op een vakantiepark, wat kun je wel regelen en wat niet?

Wij nemen je in deze themabijeenkomst onder deskundige begeleiding van Jeroen Kamphuis van ZYPP Advocaten mee langs een theoretisch kader en een praktische toepassing. Vragen die aan de orde komen zijn:

  • Wat is het verschil tussen een Vereniging van Eigenaren en een ‘gewone’ vereniging?
  • Wat kun je als vereniging afdwingen als het gaat om parkbeheer?
  • Zijn er nog andere (juridische) instrumenten die kunnen worden ingezet?

 

Leuk! Maar hoe zit het nu met de praktijk?
In de praktijk ligt de uitdaging om een goed reglement te hebben dat gedragen wordt door de leden in een park waar het lidmaatschapsaandeel hoog is. Wij informeren je over de onderwerpen die in ieder geval handig zijn om in statuten en reglementen op te nemen  en voorzien je van praktische tips.

Aanmelden
Wil je er ook bij zijn in september? Meld je dan aan en we houden je op de hoogte!

Gerelateerd